ECHTELDSEDIJK

Aan de Waal te Tiel
Opdrachtgever: VOF Echteldsedijk
Uitvoering: 2001 – 2012

Het project:

Herontwikkeling van voormalige stortplaats en bedrijfsterrein tot woningen en appartementen met parkeergarage.

Onze opdracht:

Voorbereiden, aanbesteden en begeleiden (in situ) sanering VOCl, minerale olie en metalen. Opstellen grondbalansen voor grondexploitatie.

Expertises:

  • Grondexploitatie en -berekeningen
  • Haalbaarheidsonderzoeken en -scans
  • Bodemonderzoek en -sanering
  • Bouw- en woonrijp maken
  • Directievoering & (milieukundig) toezicht uitvoering

MEER WETEN?

Wolter Aalders
Senior adviseur

PROJECT DELEN