OUDE HAVEN

Centrumplan te Sassenheim
Opdrachtgever: Johan Matser Projectontwikkeling (Synchroon BV)
Uitvoering: 2001 – 2006

Het project:

Herontwikkeling van oude woonwijk met bedrijven en oude haven in het centrum van Sassenheim tot winkelcentrum met appartementen en parkeergarage

Onze opdracht:

Uitvoeren voorbereidende onderzoeken, opstellen grondbalans en directiebegroting en opstellen saneringsplan. Directievoering en begeleiding bodemsanering.

Expertises:

  • Grondexploitatie en -berekeningen
  • Haalbaarheidsonderzoeken en -scans
  • Bodemonderzoek en -sanering
  • Contractmanagement- EMVI procedures
  • Directievoering & (milieukundig) toezicht uitvoering

MEER WETEN?

Harold Liesveld
Senior adviseur

PROJECT DELEN